Føler seg snytt: Studenter ved Oslo Voksenopplæring på Sinsen reagerer på at Utdanningsdirektoratet har endret reglene for norskeksamen på videregående for voksne. Her er tre av studentene fotografert med et protestskriv som de vil sende til direktoratet. Fra venstre: Suad Mohammad, Max Mutabezi og Cecilia Ecos Haglund.
Foto: Claudio Castello
Studenter kritiserer utdanningsmyndighetene
Mener direktoratet ikke har tatt hensyn til unntakstilfeller

– Regelendring gjør oss til tapere

Flere studenter ved Oslo Voksenopplæring på Sinsen i Oslo er misfornøyde med endringene i eksamensordningen som kom midt under skoleåret. 
Utrop nr. 9/2011 (26.05.2011)

Utrop pluss

Du må logge inn for å få tilgang til Utrop pluss.
Dersom du har et Utrop pluss abonnement skriv inn
din kode under. Dersom du ikke har et abonnement, se lenger nede på siden for mer
informasjon.
Kode/e-postadresse:

  25 kr per mnd  (48 utgaver som eavis)

  Privatpersoner (avtalegiro) 

  600 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Privatpersoner 

  975 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Institusjonsabonnment 

Eksisterende papirabonnement

Dersom du har et papirabonnement på Utrop kan du skrive inn e-postadressen som er registrert på abonnementet ditt i kodefeltet over for å få tilgang til digitale utgaver av Utrop. Er du papirabonnent og ikke har registrert epost-adressen kan du gjøre det ved å sende en epost til majoran(a)utrop.no