Krenkende: Kurdiske Nadia Kurenya (t.h) og amerikanske Jeannie Brennersted mener den nye eksamensordningen vil gå negativt ut over voksne elever med minoritetsbakgrunn.
Foto: Claudio Castello

Sender protestbrev til myndighetene

En gruppe elever på Voksenopplæringen Sinsen raser mot utdanningsmyndighetene. Grunnen er det de beskriver som en plutselig endring av eksamen i norsk for utlendinger med lang botid i Norge.
Utrop nr. 9/2011 (26.05.2011)

Utrop pluss

Du må logge inn for å få tilgang til Utrop pluss.
Dersom du har et Utrop pluss abonnement skriv inn
din kode under. Dersom du ikke har et abonnement, se lenger nede på siden for mer
informasjon.
Kode/e-postadresse:

  25 kr per mnd  (48 utgaver som eavis)

  Privatpersoner (avtalegiro) 

  600 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Privatpersoner 

  975 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Institusjonsabonnment 

Eksisterende papirabonnement

Dersom du har et papirabonnement på Utrop kan du skrive inn e-postadressen som er registrert på abonnementet ditt i kodefeltet over for å få tilgang til digitale utgaver av Utrop. Er du papirabonnent og ikke har registrert epost-adressen kan du gjøre det ved å sende en epost til majoran(a)utrop.no