Innvandrings-professor: Grete Brochmann fra Universitetet i Oslo har ledet utvalget som nylig leverte den offentlige utredningen NOU 2011: 07 Velferd og migrasjon: Den norske velferdens fremtid.
Foto: Universitetet i Oslo

Velferdstatens fremtid

10. mai leverte Brochmann-utvalget sin utredning om velferdstatens fremtid. Utvalget har sett på konsekvensene av økt migrasjon for den norske velferdsmodellen. 11. mai kunne Aftenposten melde at lav sysselsetting blant innvandrere er en trussel mot denne modellen.
Utrop nr. 9/2011 (26.05.2011)

Utrop pluss

Du må logge inn for å få tilgang til Utrop pluss.
Dersom du har et Utrop pluss abonnement skriv inn
din kode under. Dersom du ikke har et abonnement, se lenger nede på siden for mer
informasjon.
Kode/e-postadresse:

  25 kr per mnd  (48 utgaver som eavis)

  Privatpersoner (avtalegiro) 

  600 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Privatpersoner 

  975 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Institusjonsabonnment 

Eksisterende papirabonnement

Dersom du har et papirabonnement på Utrop kan du skrive inn e-postadressen som er registrert på abonnementet ditt i kodefeltet over for å få tilgang til digitale utgaver av Utrop. Er du papirabonnent og ikke har registrert epost-adressen kan du gjøre det ved å sende en epost til majoran(a)utrop.no