Verden Rundt

Flest fattige i rike land
Økonom og fattigdomsekspert Andy Sumner ved British Institute of Development Studies la i fjor frem den kontroversielle studien Global Poverty and the New Bottom Billion, som setter ord på et forbløffende paradigmeskifte i fattigdomsutviklingen, skriver Flyktninghjelpens tidsskrift Perspektiv.
I et nytt utspill hevder Sumner at fattigdomsutviklingen ikke lengre er forbeholdt fattige u-land i Afrika og Asia, men land med store potensielle ressurser.
– To tredeler av alle som lever under 1,25 dollar dagen, er nemlig borgere av såkalte middelinntektsland. Og mønsteret er det samme uavhengig av hvilke fattigdomsmål man legger til grunn. En slik situasjon reiser spørsmål knyttet til framtidig fattigdomsbekjempelse, uhjelp og utviklingspolitikk, og om hvordan verden skal drive dette arbeidet videre, mener Sumner.
– Australia “stjeler” helsepersonell
Lege og professor Gavin Mooney sier seg kritisk det han kaller australske helsemyndigheters “tapping av fattige lands helsepersonale”.
– I stedet burde vi importere våre egne ut i verden. Cuba, med et BNP per innbygger som er en fjerdedel av Australias, har mer enn 51 000 leger utstasjonert i utviklingsland, sier han på sin nettside gavinmooney.com.
Nylig var han på kongress i Sør-Afrika, et land som har eksportert mye av sitt helsepersonale til australske sykehus. 
– Sør-Afrika er et av de samfunnene i verden med størst sosial ulikhet. Legemangel og underfinansiering i offentlig sektor har ført til krise i helsevesenet. Likevel fortsetter vi og andre rike land å stjele sørafrikanske leger og sykepleiere. For meg er dette uetisk og skandaløst.
40 henrettelser på syv dager
Iranske myndigheter har trappet opp antallet henrettelser betraktelig de siste årene, skriver amnesty.no.
– Iranske myndigheter henretter folk i et vanvittig tempo. Det er skremmende å se hvor skruppelløs regjeringen i Iran er. Rettssikkerheten er totalt fraværende, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenæs, i en uttalelse.
Bare i julehøytiden ble et titall mennesker henrettet ved henging i iranske fengsler. På selveste julaften ble ti mennesker henrettet, ifølge Facebook-gruppen Iran Human Rights.
Historisk jamaicansk yogakonferanse
I februar vil Jamaica holde tidenes første karibiske yogakonferanse i havnebyen Montego Bay. Opptil 500 yogaentusiaster fra hele regionen og hele verden ventes å komme til øystaten, skriver avisen The Jamaica Gleaner.
14 stipendplasser skal deles ut i løpet av konferansen. Hovedmålet blir å bringe yogaen ut i de jamaicanske byene og tettstedene, særlig blant vanskeligstilte. Konferansen skal også inspirere til interkulturell læring. Blant annet skal amerikanske og europeiske deltagere lære om afrikansk yoga.
– Jeg har en drøm om at Jamaica blir kjent som et sted for velvære, ikke for vold. Hvis man bare kunne se potensialet og bruke mere ressurser på helse og helbredelse, kan det være håp for fremtiden, sier sertifisert yoga-instruktør Sharon McConnell-Feanny til avisen.