Nordmenn er positive til innvandreres arbeidsinnsats, kan nye tall fra SSB fortelle.

Nordmenn mer positive til innvandrere

Nye tall fra SSB viser at nordmenn er mer positive til innvandrernes arbeidsinnsats.

Utrop nr. 8/2013 (21.02.2013)

Flere nordmenn var positive til innvandreres innsats i norsk arbeidsliv i 2012 enn året før. Det går fram av Statistisk Sentralbyrås årlige undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring, skriver Magasinet Velferd.

80 prosent av de spurte sa i 2012 at de var helt eller nokså enige i at "Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv", mot 75 prosent året før. Andelen enige har aldri vært større enn i fjor. Spørsmålet ble stilt for første gang i 2002, og da var det kun 66 prosent som var enige.

På de andre spørsmålene i holdningsundersøkelsen er det mindre endringer fra 2011 til 2012. Begge årene svarte om lag tre av fire at de mener innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge. Samtidig mener om lag en av tre at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene.