Rasmus Reinvang

Mag. art. i religionshistorie.

Undervist i Indisk kulturhistorie og Scandinavian Studies ved henholdsvis universitetet i København og Gdansk. Gjesteforeleser ved Lviv Universitet (Ukraine), Novi Sad Universitet (Serbia).

Har arbeidet/arbeider med og publisert artikler/rapporter om:

- Miljø og utvikling i Skandinavia, i forbindelse med EUs utvidelsesprosess, i et kontrastivt perspektiv EU - Norge og internasjonale politiske prosesser.

- Kulturhistorie, religion og hermeneutikk, med fokus på skandinavia, religionsvitenskap og i særdeleshet India.

- Internasjonalt organisasjonsarbeide, bl.a.
Balkan Summer University, 92-gruppen (Danmark), Framtiden i våre hender og U-landsorganisationen Svalerne (Danmark).