Vil være agenter for endring

Saad Hashi har startet Atlas Kompetanse sammen med Firdawsa Ahmed (t.h) Begge holder kurs som styrker kontakten mellm minoritetsforeldre og skolen.
Foto : Claudio Castello
Uttrettelig entusiasme preger sosionom Firdawsa Ahmed (33) og sosialantropolog Saad Hashi (31), som skal etablere et kompetanseteam med vekt på integreringsarbeidet.

Initiativet, som de kaller for Atlas Kompetanse har som formål å bidra med nye og kreative løsninger på integreringsfeltet. Idéen har begge gått rundt med siden tidlig i år. 1. november ble nettsiden og bedriften lansert.

Både Hashi og Firdawsa har flere års erfaring med arbeid på flyktning- og innvandrerfeltet og starter nå på egne vilkår. Hashi som tolk, og Firdawsa som sosionom.

– Vi ønsker både å være et supplement til de offentlige tjenester som tar seg av de nyankomne gruppene, samt påvirke til positive endringer i samfunnet. Verdiforankringen ligger helt klart i sosialt entreprenørskap, sier Firdawsa.

Hjelp til selvhjelp
Fire arbeidsområder er utpekt: barnevern, arbeidskvalifisering, skole- og hjemsamarbeid, samt kompetanseheving.

– Informasjonsarbeidet blir sentralt. I Norge settes det høye krav til kompetanse, og mange grupper nyankomne har ikke den nødvendige utdannelsen slik at de kan utfolde seg i det norske samfunnet, forklarer Hashi. Og legger til at helhet er viktig.

– I f. eks. forholdet til barnevernstjenestene er det misforståelser fordi de nynankomne på den ene siden mangler systemforståelse om de norske institusjonene og hvordan det norske samfunnet er bygd opp. Vi ser også at institusjonene trenger å øke sin kulturkompetansen om sine nye brukergrupper. Skal man bygge opp tillit så må begge parter involveres, påpeker han.

Et annet eksempel som Firdawsa trekker frem er det typisk norske trekantarbeidet mellom hjem, skole og barn.

– I de fleste ikke-vestlige kulturer har man ikke tradisjon for at foreldre involverer seg i like mye grad i barnas skolehverdag som i den offentlige norske skolen. Her vil vi være frempå med å informere foreldre om at dette er en sjanse til å være med og påvirke.

Tjenester som virkelig skal gjenspeile befolkningen
Å tenke nytt, og komme med nye løsninger på aktuelle samfunnsutfordringer er også noe som motiverer Firdawsa og Hashi sterkt.

– I teori tas det for gitt at Norge er flerkulturelt, men så lenge offentlige tjenester ikke tilpasses nye målgrupper med andre kulturbakgrunn, eller når folk fortsatt blir utestengt fra jobb- og boligmarkedet, så forblir dette mangfoldet i teorien. Vi trenger å se en ny kompetanse vokse frem i de offentlige tjenestene, som kan gi innpass til annen tankegang enn den “typisk norske”, poengterer Hashi.

Høye mål
Vel vitende om at de har satt seg høye mål, så tenker duoen bak kompetanseteamet på mulighetene som finnes gjennom dette privatinitiativet. 

– Vi skal satse bredt. Kanskje en gang i fremtiden kan vi ha en større stab som kan betjene flere språkgrupper og nye gruppers behov. Vi har høye ambisjoner, og vet meget godt at vi har tatt på oss mange oppgaver. Men både Firdawsa og jeg har vært aktive i frivillig arbeid ved siden av våre jobber i det offentlige, og vet hvilke små skritt vi må ta for at dette ikke skal falle sammen.

– For oss er det likevel viktigst å være en endringsagent og bidra med positive løsninger på integreringsfeltet, konkluderer begge.