Evolusjon er ekstremt godt dokumentert

Evolusjonen er et meget godt dokumentert faktum, ikke "bare en teori", skriver kronikkforfatteren. På bildet: Fossilet av en Tyrannosaurus rex, en rovdinosaur som levde i Kritt-tiden (144-65 millioner år siden)
Foto: Mike Beauregard/Creative Commons
Hvorfor er det fremdeles noen som avviser evolusjon? Det skyldes hovedsakelig religiøs overbevisning og mangel på kunnskap, skriver cellebiolog Tommy A. Karlsen. 
Tommy A. Karlsen, cellebiolog (PhD)
Latest posts by Tommy A. Karlsen, cellebiolog (PhD) (see all)

I det siste har flere religiøse personer benektet evolusjonslæren/teorien her på utrop.no. Evolusjonslæren er en av naturvitenskapens best dokumenterte og best forståtte vitenskapelige teorier. Da har jeg ikke glemt gravitasjonsteorien, celleteorien eller atomteorien. Mange misforstår og tror at evolusjonsteorien «bare er en teori» eller en mulig forklaring på det biologiske mangfoldet på jorden. Sannheten er at evolusjonsteorien og mange andre vitenskapelige teorier er så ekstremt godt undersøkt og dokumentert at vi kaller det for fakta i hverdagsspråket.

Stor nøyaktighet
Hvorfor er evolusjonsteorien så viktig? Det er fordi evolusjon ligger til grunn for mer eller mindre all moderne biologi og medisin. For at vi mennesker skal forstå hvordan naturen henger sammen, hvordan økosystem fungerer, vår anatomi og fysiologi, hvordan DNA vårt fungerer, hvorfor noen sykdommer hoper seg opp visse steder på jorden (f.eks. sigdcelleanemi der hvor malaria er utbredt), hvordan bakterier og HIV utvikler resistens mot medisiner, hvorfor vi må lage ny influensavaksine hvert år, hvorfor vi blir syke osv, må vi ha en rimelig grei forståelse av evolusjon.

Veldig kort fortalt handler evolusjon om genetisk variasjon (vi er alle ulike) og hvilke individer som har størst sjanse til å overleve og få flest avkom i et gitt miljø (naturlig utvalg). I dag kan vi med stor grad av nøyaktighet beskrive hvordan evolusjonen skjer. Vi kjenner til veldig mange av de molekylære mekanismene bak genetisk variasjon og hvordan naturen velger ut og sørger for å videreføre fordelaktige genvarianter til fremtidige generasjoner. Vi kjenner selvfølgelig ikke til absolutt alle detaljer og mekanismer ved evolusjon, men det er heller ikke nødvendig for å avgjøre om evolusjon er fakta eller ikke. Bevis for evolusjon kommer fra mange ulike DNA-analyser, fossiler/paleontologi, biogeografi (arters geografiske spredning), embryologi, anatomi, biokjemi, immunologi, arkeologi, fysikk osv. Alt fører til samme konklusjon: evolusjon har skjedd og skjer den dag i dag. At livet har utviklet seg ved evolusjon (inkludert mennesket) er like kontroversielt som at et eple vil falle mot bakken hvis du slipper det fra hånden. Det er like godt dokumentert.

Å misbruke andres studier for å fremstille noe slik man selv ønsker, er uredelig og en oppførsel som ikke hører hjemme noe sted.

Mangel på kunnskap
Hvorfor er det da fremdeles noen som avviser evolusjon? Det skyldes hovedsakelig mangel på kunnskap og religiøs overbevisning (veldig ofte en god blanding). Jehovas Vitner, Aon Raza Naqvi og imam Noor Ahmad viser dette tydelig i sine intervjuer med utrop.no.

Alle avviser at mennesker er et resultat av evolusjon. Begrunnelsen: det står ikke noe om dette i Bibelen/Koranen. Der står det at mennesket er skapt av Gud, uavhengig av andre dyr. Etter å ha lest intervjuene virker det heller ikke som det er rom for andre forklaringer eller kritiske spørsmål. Man må bare godta det som står der. Det er helt motsatt av hvordan vitenskapen fungerer. Her stiller man hele tiden kritiske spørsmål og er åpen for at ny og bedre kunnskap kan erstatte nåværende kunnskap. Denne fremgangsmåten ligger til grunn for vårt kunnskapsbaserte samfunn hvor vi kan kommunisere med mobiltelefoner, sekvensere DNA, transplantere organer eller sende roboter til andre planeter.

Ifølge Jehovas vitner, Naqvi og Ahmad er flere hundre år gamle tekster en bedre og sikrere kilde til kunnskap om menneskets opprinnelse enn den vitenskapelige dokumentasjonen som foreligger i form av bl.a DNA og fossiler. Det er litt spesielt når man tenker på det faktum at Bibelen og Koranen ble skrevet på en tid da menneskene hadde veldig lite kunnskap om naturen. Hellige bøker bør av gode grunner ikke benyttes som kilde til naturvitenskapelig kunnskap. En førsteklassing har i dag mer kunnskap om naturen enn det de mest kunnskapsrike menneskene hadde den gangen de hellige tekstene ble skrevet. Hvordan eldgamle, hellige tekster skal kunne trumfe den naturvitenskapelige kunnskapen vi har tilegnet oss de siste århundrene er ikke lett å forstå. Like sikkert som DNA kan brukes til å fastslå slektskap mellom mennesker, kan DNA brukes til å fastslå slektskap mellom mennesker og andre arter. Det vet enhver person som jobber med eller har kunnskap om DNA. Kanskje vil ikke Jehovas vitner, Naqvi og Ahmad akseptere DNA som bevis i en farskapstest eller i en rettsak heller?

Mennesker og sjimpanser 
Et av argumentene til Naqvi er at DNA-likheten mellom mennesker og sjimpanser egentlig ikke er så stor som forskerne vil ha det til og at det av ca. 100.000 proteiner bare eksisterer 40 proteiner som har lik aminosyresekvens (proteiner består av kjeder av aminosyrer). Han sier også at ulike arter benytter ulike genetiske koder. Det er direkte feil. I virkeligheten har alle organismer (med noen veldig få unntak) den samme genetiske koden, og DNAet vårt er omtrent identisk med sjimpansenes – 98 prosent likhet. Aminosyresekvensen er ca. 99 prosent lik. 1/3 av aminosyresekvensene er helt identiske (og utgjør titusenvis av proteiner hvis vi bruker tallet 100.000, ikke 40), mens resten er ekstremt like. Sjimpanser og mennesker er med andre ord tilnærmet identiske når det gjelder DNA/aminosyre-sekvenser.

Imam Ahmad og Naqvi er åpne for at andre dyr kan ha utviklet seg ved evolusjon, men menneskene er skapt av Gud og står over alle andre arter. Det blir som å akseptere at fransk, italiensk og portugisisk stammer fra latin samtidig som man hevder at spansk ikke gjør det, men er skapt av Gud og står over de andre språkene.

Ikke eksperter
Imam Ahmad har en liste over forskere som avviser evolusjon, men han bryr seg tydeligvis ikke så mye om hva slags folk som befinner seg på listen (jeg har sett den selv flere ganger). Det er stort sett forskere med doktorgrad i irrelevante fag som f eks økonomi eller jus. Ikke at de ikke kan være smarte folk, men de har ikke den erfaringen og kunnskapen som skal til for å vurdere avanserte analyser av DNA og fossiler. I tillegg er disse folkene kjent for å være religiøse fanatikere. Noen få på listen er biologer. Motivasjonen deres er nok ikke interesse for vitenskap, men religiøs fundamentalisme. Hvis det var slik at den vitenskapelige dokumentasjonen for evolusjon var svak, ville det nødvendigvis vært svært mange forskere som benektet evolusjon. Slik er det ikke. Mer eller mindre alle forskere rundt omkring i verden og alle vitenskapelige organisasjoner aksepterer evolusjon som fakta.

Uredelige Jehovas Vitner
Jehovas vitner henviser også til forskere i sine hefter. Jeg har selv lest heftene og vet at veldig mye av det som står om DNA, fossiler og evolusjon er direkte feil. Det er faktisk ikke det verste her. Mange av forskerne blir feilsitert og ting blir tatt ut av en sammenheng og fremstilt på en måte så det virker som forskerne benekter evolusjon, mens de i virkeligheten aksepterer evolusjon. Det er helt greit å ha en tro og være uenig i vitenskapelige funn, men å misbruke andres studier og uttalelser for å fremstille noe slik man selv ønsker, det er uredelig og en oppførsel som ikke hører hjemme noe sted.

Her er en oversikt som viser hvor uredelige Jehovas vitner er.

Sannsynligvis vil aldri disse herrene endre mening, uansett hvor mye vitenskapelig dokumentasjon som legges frem. Én ting er i hvert fall helt sikkert: motstanden mot evolusjonslæren skyldes ikke mangel på vitenskapelig dokumentasjon.