Norske myndighetene stiller ikke strenge krav til tros- og livssynssamfunn når de bevilger penger, skriver Majoran Vivekananthan, ansvarlig redaktør i Utrop.
Foto: Fanney Antonsdóttir

Stiller mindre strenge krav til religiøse trossamfunn

Kravene for å motta statstilskudd for tros- eller livssynssamfunn er betydelig færre og mindre strenge enn kravene som stilles til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Utrop nr. 18/2016 (03.05.2016)

Utrop pluss

Du må logge inn for å få tilgang til Utrop pluss.
Dersom du har et Utrop pluss abonnement skriv inn
din kode under. Dersom du ikke har et abonnement, se lenger nede på siden for mer
informasjon.
Kode/e-postadresse:

  25 kr per mnd  (48 utgaver som eavis)

  Privatpersoner (avtalegiro) 

  600 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Privatpersoner 

  975 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Institusjonsabonnment 

Eksisterende papirabonnement

Dersom du har et papirabonnement på Utrop kan du skrive inn e-postadressen som er registrert på abonnementet ditt i kodefeltet over for å få tilgang til digitale utgaver av Utrop. Er du papirabonnent og ikke har registrert epost-adressen kan du gjøre det ved å sende en epost til majoran(a)utrop.no