- Islamforskerne har sviktet

Kari Vogt er ingen nøytral forsker. Hun produserer et bilde av islam som er til forveksling likt det bildet fundamentalistene selv skaper, nemlig ved at hun bevisst bare snakker om enkelte sider av islam, mener forfatteren Walid al-Kubaisi.
Kjente islamforskere som Kari Vogt og Bjørn Olav Utvik har i årevis unnlatt å gjøre det norske folk oppmerksom på problematiske sider ved islam. De har dessuten fortiet den religionskritiske tradisjon i den muslimske verden. Dermed har de sviktet sin oppgave.

Det er norsk-irakeren Walid al-Kubaisi som sier dette til Aftenposten.

- Ved å sidestille boken "Hvorfor jeg ikke er muslim" av Ibn Warraq med det anti-sionistiske smedskrift "Sions vises protokoller" mister Kari Vogt sitt navn som fagperson. "Sions vise protokoller" sprer hat mot jøder, mens boken "Hvorfor jeg ikke er muslim" kritiserer de dogmer innenfor islam som sprer hat mot kvinner, mot minoriteter og så videre, mener Walid al-Kubaisi.

Shabana Rehman roste boka i en anmeldese i Dagbladet, mens Nina Dessau mente det var en "klipp-og-lim" bok.