Utrop lanserer Norges første flerkulturelle TV


Norges første flerkulturelle TV lanseres fredag 27.oktober kl 18 på Sara Cafe, Hausmanns gate 29. Vi markerer samtidig Utrops femårs jubileum. Utrop.no ble lansert 25. oktober 2001.
Utrop spiller og kommer til å spille en fremtredende rolle som formidler av elektroniskbasert informasjon og kunnskapsstoff til alle grupper i samfunnet. Utrop.no er en unik distribusjonskanal, med 60 000 unike besøkere i måneden. Ungdomsportalen Lixom.no er en annen kanal som har bortimot 40 000 unike unge besøkere i måneden. Dette gir oss et klart forsprang på å gjøre våre web-TV tjenester tilgjengelige for et bredt publikum. Fordi Utrop tar hensyn til de ulike gruppene i samfunnet, fremstår vi som et kultur- og kunnskapsnett for alle.

Våre journalister og fotografer vil bli utstyrt med et videokamera, og opptak vil foregå i intervjusituasjonen. Samtidig vil vi ta opp debatter og andre kulturelle arrangementer, og har on-demand visning av filmklippene. Utrop bruker et unikt verktøy for å publisere animasjoner, multimedia og avanserte applikasjoner på nettet. Flash-teknologi er en av de viktigste nettbaserte teknologiene i dag. Fra å være et vektorbasert animasjonsverktøy, har det utviklet seg til et allsidig multimedie- og programmeringsverktøy. Videoavspilling har blitt opptil 200 % raskere.

Også personer med minoritetsbakgrunn skal få mulighet til å utvikle sin egen kulturell identitet gjennom skapende virksomhet gjennom nye kanaler og nye former. De må også gis plass i storsamfunnets institusjoner som naturlige og likeverdige deltakere. Formidling av kunnskap, informasjon og kultur må derfor styrkes for å stimulere til egenutvikling. Det er her nye medier og informasjonsteknologi må tas i bruk.

Utrop TV er foreløpig bare tilgjenglig som web-TV, men i nær framtid er det en ide at å lansere en egen flerkulturell TV-kanal. TVen vil være tilgjengelig fra utrop.no og utroptv.no.