Religionenes dag - en dag viet dialog og samarbeid på tvers av religioner og menigheter

9 ulike menigheter og religioner i bydel Gamle Oslo går sammen om denne dagen og man ønsker å fokusere på dialog og samarbeid.