Religionens dag 2010

Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge har siden 1980-tallet hatt som tradisjon å arrangere ”RELIGIONENES DAG”. Representanter for forskjellige religioner presenterer sin versjon av et bestemt tema. Etterpå åpnes det for spørsmål fra salen til panelet.

Ofte er det slik at man ser på seg selv som rettledet og tenker at andre religioners tilhengere har en gal eller dårlig lære. Gjennom vårt arrangement får du mulighet til å se de positive sidene ved andre religioner, i en ellers til tider ganske så polemisk og polarisert debatt. Vi håper at det vil vise seg at vi på en del grunnleggende ting er ganske like, og at de forskjellige religioner egentlig søker fred. På denne måten vil man ha mulighet til å bedre forstå andre grupper i dagens multireligiøse Norge og ha et bedre grunnlag for å skape et fredelig samfunn på tvers av ulikheter.

Årets arrangement holdes på Litteraturhuset i Olso, Wergelands sal, fredag 12. november kl.1900. Tema for dette året er: ”Toleranse for andre religioner”.

Velkommen!

Ahmadiyya menigheten er en reformbevegelse i islam som ble grunnlagt i 1889 av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, som hevdet å være Den utlovede reformator, hvis komme er profetert av nettopp Profeten Muhammad. Den første ahmadiyya menigheten i Norge ble grunnlagt i 1957. Før innvandringen og etableringen av diverse islamske sentre i Norge, var islam i Norge synonymt med ahmadiyya.

Ahmadiyya Muslim Jamaat

Nor Moske
Frogner veien 53
0266 Oslo

Tlf: 22 44 71 88

E-post: info@ahmadiyya.no