OXLO-uka 2012

17. – 23. september vil Enhet for mangfold og integrering igjen arrangere OXLO - uka. Målet med den årlige OXLO - uka er å sette ekstra fokus på mangfoldsarbeidet og å vise at Oslo er en by for alle.

Årets åpning og seminar med tema Ungdom – tilhørlighet og deltakelse vil være på Sagene Samfunnshus mandag 17. september, med blant andre ordfører Fabian Stang og lansering av Ressursportalen. 

Vi ønsker alle som har lyst til å delta hjertelig velkommen til en spennende og faglig uke. Husk at det er noe begrenset med plasser, så vær tidlig ute med påmelding!

PROGRAM:

Oslo Extra Large - en by i vekst og forandring, onsdag 19. september kl 9-15 på Stratos, Youngstorget 2.

Sykehjemsetaten arrangerer OXLO-seminar med tema Mangfold som styrke tirsdag 18. september kl. 12.00-15.30 på Tåsenhjemmet i Oslo.

I samarbeid med Oslo Bymuseum arrangerer vi by-vandringen Fryd og frykt i Tøyengata, tirsdag 18.september fra 15.30-16.30.

Bydel Søndre Nordstrand arrangerer vandring som går fra Hallagerbakken skole til Hvervenbukta 18.september fra kl 19.00.

Kvinner på tvers sin 2012-konferanse holdes 22. og 23. september på Folkets hus i Oslo. Årets tema: Rett til arbeid – lønn å leve for – arbeidstid å leve med.

Konferanse: Oslo trenger arbeidsinnvandrere  hvordan tar byen dem imot? Torsdag 20. september kl 17-20, BU-salen, Bydel Frogner, Sommerrogt .

For mer info og komplett program gå til: www.oxlo.no