Foto: Claudio Castello

Should I Stay or Should I Go

Hvordan får innvandrere som kommer til Oslo for å jobbe eller studere tilhørighet til Oslo?

Gode jobber og studiemuligheter trekker kompetanseinnvandrere og internasjonale studenter til Oslo. Men det er det sosiale fellesskap på arbeidsplassen eller i studiet, og kulturelle opplevelser sammen med venner og familie som skaper tilhørighet.

På dette seminaret spør vi hva som skal til for at innvandrere verden konkurrerer om, skal velge Oslo og investere i en framtid hos oss.

Program:

- Oslo handelskammer og INN Center for Global Talents: møteplasser for kompetanseinnvandrere.

- Visit Oslo : Hva skjer i Oslo – om informasjonstilbudet og det nye besøkssenteret på Ø.

- Silicon Labs og Foreigners Lunch – hvordan ønsker globale talenter å bli kjent med Oslo.

- Norges Fotballforbund – store og små opplevelser i verdens største sport.

- Film fra Sør – internasjonale kulturtilbud i Oslo.

- Oslo International Club – møtesteder og nettverk i globale Oslo.

Hensikten med seminaret er å diskutere hvem som kan være vertskap når byen ønsker velkommen, hvordan dette skal organiseres og hvem som vil bidra.

Seminaret er gratis. Det er begrenset med plasser, så meld deg på ved å sende e-post til toralv.moe@byr.oslo.kommune.no

Seminaret arrangeres for bedrifter og organisasjoner tilsluttet Charteret for mangfold i arbeids- og næringslivet. Charteret er en arena og et nettverk for samarbeid og synliggjøring av innvandrere som en ressurs for arbeids- og næringslivet i Oslo. Hensikten er å spre og dele bedriftenes erfaringer med integrering, og løsninger på felles utfordringer.