Foto: ihsg.no

”Ungdom tar ansvar”- Hvordan forebygge før det er for sent?

Radikalisering og voldelig ekstremisme er en økende trussel i Europa. I den forbindelse har Europakommisjonen kommet med ti anbefalinger til medlemslandene om hvordan de kan styrke det forebyggende arbeidet. 

Vi ønsker å invitere ungdommer, praktikere, forskere og andre som arbeider med radikalisering og voldelig ekstremisme til å møtes for å utveksle erfaringer og gi anbefalinger til politikkutforming på feltet.

Bidragsytere: Totalt vil mer enn 10 personer fra ulike sektorer dele sin kunnskap og erfaring. Blant de innledere finner vi blant annet:

PROGRAM

Registrering 14.30- 15.00 

Konferansier: Tamana Agnihotri + Abba Johari.

Kl. 15.00: Kreative innslag/musikk.

Åpning: Tayyab M. Choudri og Elisabeth Hellzen (The Role of IHSG- Youth in Countering Violent Extremism and Promoting Peace). 

Keynote: Laila Bokhari, State Secretary, Office of the Prime                                               Minister, Norway

Kl. 16. 00: Film- East Meets West. “Can youth themselves also be the core of the solution?” 
Intervjuer av ungdommer og svar på tre spørsmål om hvordan det er å være ungdom i Norge, og hva de tenker om tema.

Kl. 16.30: Pause med servering av lett mat

Kl. 16.45: Paneldebatt: Laila Bokhari, statssekretær, Mona Abdel-Fadil, medieforsker, Erik Andersen, politiet, Mahad Said, studentleder og Nils Petter Reinholdt, psykolog.

Kl. 17.45: Stand up talk show: Jonis.

Kl.18.30: Avslutning.

Arrangør: Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), East Meets West og Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør).

I samarbeid med: Seminaret arrangeres i samarbeid med Regionssenter for Vold og Traumatisk Stress (RVTS Øst) og Norske Sosialarbeider Uten Grenser (NSUGrenser).

Målgruppe: Skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, ansatte i skolen, PPT, BUP, barneverntjenesten, familiesentre, psykisk helsetjeneste barn og unge, kommunepsykologer, familievernkontorene, fastlegene, politiet, Nav, fritidsklubber, ungdomsorganisasjoner.  Kurset er relevant for alle som jobber med barn og unges psykiske helse.

Seminaret er gratis

Kontaktperson: Tayyab M. Choudri (IHSG)

Påmelding: post@ihsg.no