Barn på flukt – Tegne- og skrivekonkurranse for 5. – 7. klasse

Nasjonal tegne- og skrivekonkurranse med nytt undervisningsopplegg for 5. – 7. klasse. (frist 1.november 2016)

Hvis jeg måtte flykte …

UNICEF Norge, Det Internasjonale Barnekunstmuseet og Aftenposten Junior inviterer til en nasjonal tegne- og skrivekonkurranse for 5. – 7. klassinger basert på UNICEFs nettbaserte undervisningsopplegg om barn på flukt.https://www.unicef.no/barnp%c3%a5flukt

Elevene utfordres til å reflektere rundt hvordan det hadde vært å plutselig måtte flykte hjemmefra og ikke vite om de kunne komme tilbake en dag. De må tenke over hva som betyr mest for dem der de bor, hva de ville savne mest om de måtte flykte hjemmefra og sette seg inn i situasjonen til alle barna som er på flukt i verden i dag.

Undervisningsopplegget består av ni aktiviteter som dekker kompetansemål for mellomtrinnet i flere fag. Læreren kan bruke opplegget i sin helhet eller velge de aktivitetene som er mest relevante. Klasser som deltar i konkurransen, bør som et minimum bruke en skoletime på aktiviteten «Å flykte hjemmefra» før de tegner og skriver.

Tegne- og skriveoppgave:

Elevene skal tegne det de ville savne mest om de måtte flykte hjemmefra og skrive hvorfor i en tekst på baksiden av tegningen.

Gjennomgå konkurransereglene før de begynner. Reglene må følges hvis bildet og teksten skal komme med i betraktningen!

Konkurranseregler

 • Tegningen skal vise hva elevene hadde savnet mest hvis de plutselig måtte flykte hjemmefra.
 • De må skrive en tekst på minimum en setning, maksimum fem setninger som forklarer hva de hadde savnet mest og hvorfor. Teksten må stå på baksiden av tegningen så ikke tegning og tekst skilles.
 • Tegningen skal være i A4-format, stående eller liggende. På baksiden av arket skriver eleven navn, klasse, skole og fylke i tillegg til billedteksten. NB! Dette er nødvendig informasjon for at bidraget skal bli vurdert. Viktig at du som lærer sjekker at alle elevene har fått med seg dette før dere sender inn bidragene!
 • Elevene kan tegne og skrive på skolen eller hjemme.
 • Elevene kan bruke de male- og tegneteknikker de liker best, og de må gjerne signere bildet sitt nederst på siden.
 • Klassens tegninger samles i en konvolutt sammen med lærerens navn og e-postadresse
 • Tegningene må postlegges senest 1. november 2016. De sendes til Det Internasjonale Barnekunstmuseet, Lille Frøens vei 4, 0371 Oslo. Merk konvolutten «Skrive- og tegnekonkurranse».

Slik kårer vi vinnerne

 • En jury kårer en vinner fra hvert av landets 19 fylker i november.
 • Vinnermotivene blir forstørret til store bilder.
 • Bildene og tekstene vil bli brukt i en åpen utstilling med tittelen «Hvis jeg måtte flykte» i Rådhusgalleriene i Oslo i desember 2016. Utstillingen vil senere bli tilbudt som en vandreutstilling til landets kommuner

3 hovedvinnere

Blant de 19 fylkesvinnere blir det kåret tre hovedvinnere. Disse får et opplevelsesdøgn i Oslo i forbindelse med åpning av utstillingen, med gratis reise og opphold sammen med en voksen.

 

Premie til de 19 fylkesvinnerne

 • Bilde forstørret og vist sammen med tekst i Rådhusgalleriene i desember 2016
 • Et årsabonnement på Aftenposten Junior
 • Vinnerbilder/-tekster vil bli brukt av UNICEF Norge, Det Internasjonale Barnekunstmuseet og Aftenposten Junior i ulike sammenhenger

Premie til klassene til de 19 fylkesvinnerne

 • Klassesett på 20 eksemplarer av to nummer av Aftenposten Junior; blant annet nummeret der vinnerne blir presentert.
 • Ett årsabonnement på Aftenposten Junior

Les mer