Foto: sos-barnebyer.no

Barn på flukt

Konferanse om enslige mindreårige asylsøkere.

SOS-barnebyer er medarrangør når NTNU samfunnsforskning inviterer til konferanse om barn på flukt, med blant andre Leo Ajkic og barneombud Anne Lindboe.

Konferansen holdes i Trondheim på FN-dagen 24. oktober. Den tar opp tema som asyl og bosetting, bo og omsorgsløsninger, psykisk helse, skole og opplæring, radikalisering og integrering.

For mer informasjon om konferansen og lenke til påmelding, klikk her.