Foto: tanum.no

Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?

Det foregår en kamp, en kamp om å få definere hvem ”vi” er, og hva som er typisk for ”oss”.

Kampen er en kamp om definisjonsmakten, om hvordan folk tenker og oppfatter verden. Om hva som er typisk norsk.

Hvordan er det å vokse opp og bære begrepet ”integrert” på ryggen, å bli avkrevd takknemlighetsgjeld til Norge av fremmede, og få din verdi regnet på i kroner og ører? Spesielt når man føler en dyp tilhørighet og kjærlighet for landet man har vokst opp i?

Minotenk lanserer boken Skal liksom liksom-passet ditt bety noe? - en antologi med tekster av etablerte samfunnsdebattanter. Tekstene dreier seg rundt tilhørighet, norskhet og definisjonsmakt, tolket gjennom brillene til Norges nye meningsbærere som bidrar til å dra samfunnet fremover.

Denne kvelden vil det bli bokbad, opplesning og debatt om begrepene som brukes i de evige "integreringsdebattene", og hvordan enkeltmennesker kjemper for definisjonsmakten.

Program

Velkomst ved Julie Ræstad Owe

Bokbad: Redaktør Ellen Reiss snakker med Saqib Razaq, Harvir Kaur, Nora Mehsen og Sumaya Jirde Ali om tekstene deres.

Opplesing: Muniba Ahman, Fatema Al-Musawi og Pamir Ehsas

Pause.

Debatt: Ordstyrer Navjot Sandhu vil utfordre et panel bestående av politikerne Audun Lysbakken (SV), Trine Skei Grande (V), og skribentene Linn Nikkerud og Mori Diakite, om "norske verdier". Hva er typisk norsk? Hvorfor er det så viktig å være typisk norsk? Hvordan påvirker denne debatten de som bor i dette landet?

#skalliksomliksompassetdittbetynoe

Aldersgrense: 20 år. NB! Yngre personer kan komme med verge (som ikke må være en forelder, men som må være over 23 år). Vi printer ut vergeskjemaer og kan stille som verger for de som ikke har noen.