Foto: tankesmienagenda.no

Æresvold og æresdrap i Norge

Velkommen til Agendakveld og boklansering. 

Ære og skam ødelegger menneskers liv. I sin nye bok Det store sviket – Æresvold og æresdrap i Norge, skriver forfatter Wenche Fuglehaug om Sarah.

Sarah kom til Norge som flyktning fra Afghanistan i 1997.Ti år senere rømmer den unge jenta på 16 år hjemmefra for å unngå å bli tvangsgiftet med en afghansk slektning. Foreldrene mener hun har vanæret dem. De forfølger henne, truer med å drepe henne, og har gjort datteren til flyktning igjen.

Sarah lever på samfunnets strengeste beskyttelse, på kode 6, i skjul på hemmelig adresse og med fiktivt navn. Sarah er et barn som kom som flyktning til Norge- og ble flyktning i Norge, som 16-åring. Historien som Sarah er en fortelling om sorg, savn, frykt, sinne, og svik. Hun føler seg sviktet av familien, men også av storsamfunnet. Forfatteren undrer på hvorfor vi ikke har tatt sterkere oppgjør med en ukultur som både går på bekostning av FNs menneskerettigheter, og barnekonvensjonen som skal være førende for norsk lov.

I panelet:
- Æsæl Manouchehri, generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold)
- Merete Munch, tidligere spesialutsending for Irak og Jordan, Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
- Shahram Shaygani, lege, psykiater, blogger og leder for Sekulær integrering
- Monica Lindbeck, bistandsadvokat for jenter og kvinner og utsatt for æresvold-og drap.
- Wenche Fuglehaug, journalist og forfatter av boken Det store sviket – Æresvold og æresdrap i Norge

Vi spør:
- Hvordan skal vi ansvarliggjøre foreldrene som setter en ødeleggende æreskultur foran barna?
- Hvilke krav må vi som samfunn stille til innvandrermiljøer for å få slutt på ukultur der ideer om kvinners renhet og ære undertrykker og ødelegger?
- Hvordan skal vi som samfunn sørge for at det ikke er ofrene, barna og kvinnene, som får straffen, mens de som truer, forfølger og skader går fri?