Foto: Europaparlamentet

Frokostmøte 5. desember hos IMDi

Hva gjør myndighetene mot æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap?

Æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap får mye oppmerksomhet i offentligheten. Hvilken bistand kan utsatte barn og unge få, i Norge og i utlandet?

IMDi inviterer til  frokostmøte kl. 08.30 tirsdag 5. desember. Frokost serveres fra kl. 08.00.

Program

08.30: IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.
08.35: Hva snakker vi om, hva er æresrelatert vold og negativ sosial kontroll? v/ Anja Bredal, forsker ved NOVA.
08.50: Hva gjør minoritetsrådgiveren? v/minoritetsrådgiver i Romerike, Toril Storholt.
09.05: Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse v/ Anne Marte Stifjeld.
09.20: Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse v/Cathrin M. Clark, Utlendingsdirektoratet.
09.35: Om konsulær bistand og integreringsrådgivere v/Utenriksdepartementet.
09.50: Spørsmål.
10.00: Slutt

Velkommen!