Åpent Verksted og frivillige fra MakersHub har siden august 2017 hatt ukentlige kunsttimer med barn som bor på asylmottak. Barna har lært ulike kunstneriske teknikker, og hatt et lekent ”friminutt” i en ellers vanskelig hverdag. Prosjektet er støttet av UDI.


Hvorfor kunstprosjekt på asylmottak?
Boforholdene på asylmottak er ikke de beste, og livet for flyktninger består av mye venting på avgjørelser i et byråkratisk system. Selv om barna går i barnehage eller på skole, blir også de preget av at familien venter på å komme i gang med livet igjen.

Barn og kreativitet
Alle barn trenger å føle seg trygge og verdifulle, og kreativitet er en fin vei til mestringsfølelse. Dette er spesielt verdifullt for barn på asylmottak som kan ha vonde opplevelser i bagasjen.

For noen er det å delta i en lett tilgjengelig, befriende kreativ stund en ‘pust i bakken’ i en ellers tøff og noe kjedelig hverdag. For andre er det et ledd i å bearbeide det som er vondt, og å sette i gang en helbredelses- og utviklingsprosess.
Åpent verksted, etablert av Emma Davis i 2016. Holder kunstworkshops og kurs som fremmer mestring gjennom kreativitet. Små grupper med individuell veiledning. Bruker mange forskjellige kreative teknikker og materialer. Verkstedet ligger på Røa i Oslo, men det er utviklet en kompakt og mobilt verktøykasse, slik at det kan holdes workshops overalt.

Makers’ Hub: Makers'Hub er en non-profit organisasjon som drives hovedsakelig av arkitekter, designere og kunstnere. Deres formål er å kjempe mot fordommer av sosialt ekskluderte grupper, og bidra til å bedre deres livskvalitet gjennom den arkitektoniske verktøykassen. Deres kjerneverdier er brukermedvirkning og hands-on handlinger.

Kontaktperson: Emma Davis, emma@apent-verksted.com, 997 96 775. Webside: www.apent-verksted.com. Angela Goldin, post@barnekunst.no.