Foto: Arkiv.

Humanistiske idéer i kristendom og islam

Forholdet mellom islam og humanisme har med jevne mellomrom blitt tematisert i vestlig sammenheng.

Finnes det en islamsk humanisme, i så fall hvordan ser den ut? Er det likheter mellom islamsk humanisme og kristen humanisme? Vi ønsker å diskutere dette i en panelsamtale for å sette lys på hvordan teologien i islam og kristendom fremstiller menneskets iboende verdighet. 

For å drøfte dette stiller vi tre hovedspørsmål til være paneldeltagere:

• Kan det snakkes om et felles grunnlag mellom kristendommen og islam eller har de to helt forskjellige syn på mennesket?
• Hvordan kan humanisme forstås i lys av interaksjonene med kristendom og islam? 
• Hva er hovedutfordringene for religiøs humanisme i dag?

Innleder:
Ingvild Flaskerud, Førstelektor i religionshistorie ved Det teologiske fakultet, UiO

Paneldeltakere:
Syed Ali Talqani, shia-muslimsk teolog, utdanningsfelt innenfor teologi, filosofi, historie og arabiske språk.

Oddbjørn Leirvik, Professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, UiO.

Farhan Shah, Stipendiat i teologiske islamstudier ved Det teologiske fakultet, UiO og medforfatter av boken Islamsk humanisme.

Program:
17:00-17:05 Ønske velkommen og introduksjon av panellistene (Ordstyrer)
17:05-17:20 Kort innlegg av Sayed Ali Talqani
17:20-17:35 Kort innlegg av Oddbjørn Leirvik
17:35-17:50 Kort innlegg av Farhan Shah
17:50- 18:05 Spørsmål fra ordstyrer til panellistene 
18:05-18:30 Åpner for spørsmål fra publikum 
18:30 Programmet avslutter

Om Ali Talqani:
Sayed Ali Talqani er et veldig kjent navn i shia-muslimske kretser. Han er en verdenskjent teolog som har studert i Najaf og Karbala. Thalqani har ekspertise i islamsk teologi, filosofi, historie og arabisk språkhistorie. På grunn av sin posisjon i samfunnet leder han bønnen i de mest hellige moskeene i Irak, Kufa og i Imam Hussain-moskeen.

Thalqani er spesielt kjent for sin evne til å tale og inspirere unge mennesker. I flere av sine taler er han spesielt opptatt av å formidle islamsk syn på humanisme og menneskeverd. Han har en lang historie med inter- og intra-religiøs samarbeid og forsoning mellom folk av ulike tro og religiøs bakgrunn. Når krigen og splittelsen var på sitt verste i Irak var han blant de stemmene som ønsket å forsone mellom de ulike etniske og religiøse grupperingene. Han har hatt som mål å tale om forsoning, respekt, kjærlig og toleranse for å påvirke den nye generasjonen i positiv retning. I dag er han et viktig forbildet for religiøse ledere i Irak som ønsker å jobbe for å skape samhold blant folket i krise situasjoner.