Foto: Oxford University

Foredrag om gutteomskjæring hos Født fri

Onsdag 13. juni arrangerer Født Fri, i samarbeid med nettverket Stopp omskjæring, foredrag med filosofen Brian Earp om omskjæring av gutter og barns rett til kroppslig integritet på Litteraturhuset i Oslo.
 
 

Earp er assisterende direktør i Yale-Hastings-programmet i etikk og helsepolitikk ved Yale University og forsker ved Uehiro senter for praktisk etikk ved Oxford University. Hans arbeid er tverrfaglig, etter trening i filosofi, kognitiv vitenskap, psykologi, historie og sosiologi for vitenskap og medisin og etikk.

Earp har publisert mange fagartikler om omskjæring av barn, og er en av verdens fremste eksperter på problemstillingen.

Født Fri kjemper for alles rett til å være fri. Det inkluderer friheten til å ta egne valg for egne liv, og rett til vern mot krenkelse av sin kroppslige integritet.

Foredraget starter kl 19:00 presis, og varer i ca en time. Etter det er det anledning til å stille spørsmål fra salen.

Kontakt Mats Liland, talsperson for nettverket Stopp Omskjæring (90628141 eller mats.li@hotmail.com), eller Morten Guldberg, organisasjonssekretær for Født Fri (97521635 eller morten@fodtfri.no) for ytterligere detaljer.