Foto: Radio Latin-Amerika

Sosial kontroll og ungdomskriminalitet

Velkommen til konferanse om sosial kontroll og ungdomskriminalitet.

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (Rio) inviterer til en nybrottskonferanse viet et brennhett tema - sosial kontroll og ungdomskriminalitet - som initieres og gjennomføres utifra grasrotperspektivet i det flerkulturelle Oslo: innvandrere selv.

Konferansen kan oppleves på det nystiftede OsloMet Universitetet og kan sees på som en direkte respons på den nettopp utkomne rapport nr. 9/18 - rapporten fra Velferdsinstituttet og Nova, «Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll».

Rio tar med dette en aktiv rolle for å kunne synliggjøre denne problemstillingen. Vi ser at problemet med negativ sosial kontroll er mer utbredt enn det vi har vært klar over. Det gjelder også flere kulturer. Vi ønsker mer åpenhet om dette temaet, som blir ansett som tabu i flere kulturer, derfor arrangerer vi konferansen.

Rio er et sentralt og mangfoldig råd, demokratisk valgt av innvandrerorganisasjonene i Oslo og oppnevnt av byrådet. Byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl (AP) åpner konferansen.

Vel møtt!

Kontaktperson: Rådsleder Aziz Ur Rehman, tlf: 98295409
Sekretariatet: innvandrerradet@byr.oslo.kommune.no