Foto: Facebook

Dobbelt statsborgerskap, identitet og tilhørighet

I Norge kan du ha dobbelt statsborgerskap. Du kan være barn av Norge og eksempelvis Iran. Er vi egentlig klar over konsekvensene av akkurat dette? 

Hva betyr det for identiteten vår at vi har tilhørighet til to land med helt forskjellige verdi- og kulturgrunnlag? Skaper det mer utfordringer for enkeltmenneske eller gjør det ting lettere?

Og legger denne ordningen til rette for at foreldre som ønsker å utøve en form for sosial kontroll over sine barn får bedre anledning til å gjøre det?"

Ragnhild Bjørnebekk, Jan Bøhler, Andreas Christiansen Halse og Jon Helgheim blir med oss for å belyse problematikken.