Hva skjer med og for norske rom i dag?

Kirkens Bymisjon etablerte den 1.januar i år kultur- og ressurssenteret Romano Kher sammen med den norske rom-minoriteten. Vi holder til i Gamlebyen kirke i Ekebergveien 1B.

I anledning Romsk kulturuke 20. – 26. oktober på Romano Kher inviterer vi til seminaret den 24.oktober.

Programmet er todelt der vi i den første delen vil ha faglig kompetanseutveksling mellom dem som jobber med og for rom eller som ønsker å vite mer om rom-minoriteten. Et viktig tema i seminaret vil være Bufdirs nye «handlingsplan for å bedre relasjonen mellom etniske minoritetsmiljøer og barnevernet».

Barn og unges utdanning, leksehjelp, fritidstilbud og forebyggende arbeid er også temaer som vil bli tatt opp.

 I del to etter lunch vil den tsjekkiske gruppen Slovo 21 gjennom bildeutstilling, musikk og foredrag sette fokus på rom i Europa – særlig kvinners posisjon. Slovo21 har mottoet utdanning, selvtillit og frigjøring.

Du velger om du vil delta i begge eller bare den ene delen.

Vi håper så mange som mulig setter av tid til å delta.

 Påmelding til inger.sigfridsson@bymisjon.no