Foto: fodtfri.no

#NokErNok

#NokErNok er et initiativ som vil sette lys på kvinners vei ut av negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner.

Temaer som fysisk vold, kjønnslemlestelse m.m kommer til å bli berørt. 

Hva er de berørtes bakgrunnshistorie? Hvordan ble de møtt av samfunnet da de brøt ut, og har de fått tilstrekkelig med hjelp? Fungerer våre hjelpeinstanser slik de skal? 

Vi inviterer til sterke personlige historier, erfaringer fra fagfolk og frivillige, samt forslag til hvordan vi kan styrke våre tilbud til de som trenger det.