Foto: Facebook

Gi SV beskjed: Antirasisme og inkludering

Åpent innspillsmøte til Oslo SVs program for 2019-2023

Oslo SV er nå i gang med å utarbeide sitt valgprogram for kommunevalget neste år. Dette er et viktig arbeid som legger grunnlaget for vår politikk de kommende årene. 

I den forbindelse ønsker vi å invitere til et åpent møte om SVs politikk for inkludering og antirasisme de neste årene. Hvordan gjør vi Oslo til en by der alle kan føle seg hjemme?

Vi håper at flest mulig har anledning til å komme. Vi er interessert i innspill fra både SV-medlemmer, organisasjoner og andre enkeltpersoner. 

Organisasjoner kan melde seg på høringen og booket tid hos: omar.s.gamal@outlook.com

Det er også mulig å sende inn skriftlig innspill innen fristen 1. november.

For mer informasjon se Oslo SVs nettside: https://www.sv.no/oslo/nyttprogram/