Invitasjon til konferanse: Mangfold, velferdsstat og frivillighet

NORCE Norwegian Research Center (tidligere IRIS) og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til konferanse. 

Norge er blitt mer mangfoldig som følge av globalisering og innvandring, ny teknologi og økt spesialisering, og et organisasjonssamfunn i vekst. Dette stiller velferdsstaten overfor nye utfordringer. 

Vi spør: 
  • Hvordan skal en velferdsstat basert på nokså standardiserte løsninger møte det nye mangfoldet?
  • Hvordan kan frivillige organisasjoner påvirke utviklingen av velferdspolitikken og velferdstjenestene i et mer mangfoldig samfunn? 
  • Kan frivillige organisasjoner bidra med innovative løsninger tilpasset ulike etniske og religiøse gruppers særegne behov?
Program
  • Challenges to the Welfare State: Norway in International Perspective, professor Kees van Kersbergen, Aarhus universitet.
  • Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland, forsker I Karl Henrik Sivesind, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
  • Sivilsamfunnsorganisasjoner som nyskapere i produksjonen av velferdstjenester? Professor Nils Asle Bergsgard, Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere IRIS).
  • Innvandrere, sivile organisasjoner og velferd, professor Anders Vassenden, Universitetet i Stavanger (tidligere IRIS).
  • Lobbyisme, medier og sosiale medier blant interesseorganisasjoner på helsefeltet, professor Tine Ustad Figenschou, OsloMet – storbyuniversitet, og stipendiat Nanna Alida Fredheim, Institutt for samfunnsforskning. 
Paneldebatt med deltakere fra frivillige organisasjoner og det offentlige.
Det vil bli servert lunsj. 
Se hele seminarprogrammet her

Resultatene som presenteres og drøftes på konferansen er fra forskningsprosjekter gjennomført innenfor rammen av Norges forskningsråds program «Velferd, arbeidsliv og migrasjon».

Velkommen!