Lansering av Her og Der

- Et kunstnerisk nettverk for kunstnere som er nye i Norge.

Velkommen til lansering på Skatten med kunstnersamtaler og kunstnermøter.

Her og der jobber i samarbeid med Transcultural Arts Production - TRAPmed å skape møter mellom nyankomne kunstnere, institusjoner og offentlig administrasjon, og gi kunstnerne tilgang på informasjon om norsk kunst- og kulturliv. Prosjektet skal bidra til å bygge kunstnernettverk, skape muligheter for nye samarbeid og gjøre kunstfeltet mer tilgjengelig og åpent. 
Velkommen!

Her og Der er støttet av Kulturrådet og
Enhet for mangfold og integrering - OXLO
Mer informasjon: http://trap.no/prosjekt/her-og-der