Sosial kontroll fra en innvandrers perspektiv

Sosial kontroll er ikke et nytt fenomen, men i de siste årene er dette blitt et stadig mer relevant tema. Sosial kontroll medfører en del utfordringer for enkeltindividet men også for samfunnet. 

For å løse dette må vi bli enig om hva som er problemet, men også hvordan vi ønsker å løse dette.

Temaer som kommer til å bli berørt i dette innlegget er hvordan sosial kontroll fremstår, hvilken utfordring utgjør det for enkeltindividet og samfunnet, og hvordan kan vi jobbe for å avdekke og forebygge dette.

Mahmoud er opprinnelig fra Iran, og kom til Norge da han var åtte. Han har i en årrekke jobbet i Forsvaret. Etter at han forlot Forsvaret har han i stor grad jobbet med ledelse innen sikkerhet og beredskapsbransjen, både i det offentlige og det private.
I de siste seks årene har han vært aktiv i Høyre, og i de siste årene har han ledet Høyres Mangfoldsutvalg. Et utvalg som skal jobbe med å øke mangfoldet i partiet, og bidra med politiske innspill innen innvandringsfeltet.
Han er en aktiv deltaker i integreringsdebatten og har engasjert seg i blant annet debatten rundt sosial kontroll og ytringsfrihet.

PROGRAM:
kl.18:00-19:00 : Lett servering
kl. 19:00-20:00 : Foredrag & spørsmål
kl. 20:00-21:00 : Levende musikk og sosialt samvær
kl. 21:00 : Slutt

Det er plass til maks. 30 gjester. Arrangementet er gratis og åpent for alle.