Foto: trooglivssyn.no

Solidaritetssamvær etter terrorangrepene på Sri Lanka

Et solidaritetssamvær på tvers av tros- og livssyn etter terrorangrepene på Sri Lanka skal holdes i St. Johannes menighet i Bredtvet kirke i Oslo.

Terrorangrepene mot tre kirker på Sri Lanka har rystet en hel verden.

– Å ramme religiøse som samles til bønn og gudstjeneste er å ramme folk i hjertet. Slik medlemmene av STL, som består av bahaier, buddhister, hinduer, holister, jøder, kristne, livssynshumanister, muslimer og sikher, har vist hverandre gjensidig solidaritet etter eksempelvis Pittsburgh-, Christchurch og nå Sri Lanka-angrepene, vil vi fortsette å stå skulder ved skulder når én av oss rammes, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

For å minnes ofrene og vise samhold i en krevende tid vil følgende arrangementer finne sted førstkommende fredag 26.4.2019 i St. Johannes og apostel menighet i Bredtvetveien 12, 0950 Oslo.

Klokken 18.00: Biskop Bernt I. Eidsvig og Oslo katolske bispedømme holder en rekviemmesse for ofrene etter terrorangrepene på Sri Lanka.

Klokken 19.00: Etter messen blir det solidaritetssamvær på tvers av tros- og livssyn. Solidaritetssamværet arrangeres av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i samarbeid med Norges Kristne Råd, Den norske kirke, Sri Lanka dialogforum og Caritas Norge under parolen #tryggibønn.

Statsminister Erna Solberg vil være tilstede. Det vil også ledere for alle tros- og livssynssamfunnene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, inkludert preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien. Det vil bli holdt innlegg av representanter fra alle Sri Lankas fire største trosretninger: buddhister, hinduer, muslimer og kristne.

Målet med solidaritetssamværet er å vise at norske tros- og livssynssamfunn står sammen når en av oss blir rammet av vold eller terror. Alle er velkomne.