Illustrasjonsbilde: Anniken Schiøll.
Foto: Arkiv

Tillit, migrasjon og offentlige institusjoner

Hvordan kan man sette søkelys på tillit og kommunikasjon i møte mellom innvandrere og offentlige institusjoner i Norge?

PRIO og Caritas Norge tar initiativ til dette seminaret i forbindelse med avslutningen av prosjektet «Trust across Borders: State institutions, families and child welfare services in Poland and Norway», samt på bakgrunn av innsikt fra tidligere arbeid med temaet.

Program

08.10: Te/kaffe og enkel servering.
08.30: Velkommen!
08.40: Et sivilsamfunnsblikk på tillit, migrasjon og offentlige institusjoner (Alexander Golding, Caritas Norge).
08.50: Tillit over grensene: Innsikt fra en litteraturgjennomgang og deltakende polsk-norske samlinger om tillit og barnevern (Marta Bivand Erdal, PRIO).
09.10: Introduksjon av innlederne.
09.15: Inviterte innlegg: Erfaringer med arbeid med tillitsbygging og kommunikasjon i offentlige institusjoners møte med innvandrere – og et sivilsamfunnsperspektiv.

Cecilie Glomseth, Seniorrådgiver integrering, NAV Oslo

Ragnhild Spilker, Folkehelseinstituttet – Enhet for migrasjonshelse

Unni Nygaard, Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, Daglig leder, Caritas Ressurssenter i Oslo

09.55: Panelsamtale, med innledere og alle i salen (moderert av Alexander Golding, Caritas Norge og Marta Bivand Erdal, PRIO).