Klassekampen inviterer til integreringsdebatt


”Det er revnende likegyldig hvordan folk kler seg i det offentlige rom. Det kan finnes unntak fra dette når det gjelder offentlige stillinger eller for eksempel undervisningssituasjoner, men forbud begrunnet i allmenne, fryktbaserte forestillinger om hva man oppfatter som undertrykkende, er både et angrep på ytringsfriheten og et fullstendig brudd med norsk demokratisk tradisjon.
"Bjørgulv Braanen, Klassekampen 17.3.

Påbudt integrering?

-Kan integrering tvinges fram gjennom lovgiving?
-Eller er forslag om forbud mot utvalgte klesplagg symbolpolitikk fra politikere som ønsker å framstå som handlekraftige?
-Hvor er balansepunktet mellom å dilte etter Frp og å skyve alle utfordringer knyttet til innvandring under teppet?

I panelet: Martin Kolberg, stortingsrepresentant Ap. Heikki Holmås, stortingsrepresentant SV. Shakil Rehman, LIM. Bjørgulv Braanen, redaktør i Klassekampen. Iffit Quereshi, skribent og foredragsholder. Flere navn kommer.

Ordstyrer Sarah Sørheim, kulturredaktør i Klassekampen