Foto: Claudio Castello

Kunsten å være pakkis

Med boken Kunsten å være pakkis utforsker forfatter Assad Nasir temaet i identitet med en god dose selvironi og humor. 

Utrop nr. 22/2017 (06.06.2017)

Nasir (bildet) er lærer i samfunnsfag og norsk. Han har vært redaktør i ungdomsmagasinet Lixom og Tidsskriftet Premiss, og var fast spaltist i Utrop fra 2005 til 2012.

27. mars ga han ut boken offisielt. Tittelen valgte han fordi den kan være litt provoserende samtidig som det kanskje skaper nysgjerrighet.

– Jeg har registrert at ordet blir brukt blant noen norsk-pakistanere som et navn på dem som lever opp til stereotypiene ved norsk-pakistanere. Siden boken i stor grad handler om temaer det er knyttet stereotypier til, så virket det passende. I tillegg liker jeg å være litt tabloid.

– Er boken ment som en slags "Hvem, Hva, Hvor" som omhandler det norsk-pakistanske miljøet?

– Ikke akkurat en "Hvem, Hva, Hvor", men jeg prøver å beskrive norsk-pakistaneres hverdag knyttet til for eksempel slektskap, familieliv og hvordan man bor, men med en humoristisk undertone.

Foto: haugenbok.no

Gode tilbakemeldinger
Tilbakemeldingene har i hovedsak vært positive, ifølge Nasir.

– Norsk-pakistanere er i stor grad selvironiske, men det er kanskje ikke så kjent for den gjengse nordmann.

– 

Foto: haugenbok.no
Hva har vært motivasjonen for å skrive "Kunsten å være pakkis"? 

– Motivasjonen har vært å skrive en litt humoristisk bok om det å være norsk-pakistaner. Å prøve å beskrive det hverdagslige og konkrete uten at det blir enda en bok om integrering. Målet og ønsket med boken er i hovedsak å fortelle om det ved å være norsk-pakistaner som man ikke får lese om i avisene.

Utgivelsesnavn: Kunsten å være pakkis
Trykkeår: 2017
Utgitt: 2017
Forlag: Kolofon