Nye arbeidsinnvandrere har få eller ingen norskkunnskaper, og derfor er det viktig at de får språkopplæring, mener Caritas, den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. Caritas er positive til den nye borgerlige regjeringens planer for arbeidsinnvandrere.
Foto: Lan Marie Nguyen Berg

– God politikk på arbeidsinnvandring

Caritas Norge mener det er svært positivt at samarbeidspartiene på borgerlig blokk legger stor vekt på arbeidsinnvandring i sin samarbeidsavtale.

Utrop nr. 37/2013 (03.10.2013)

– Vi er enige med partiene i at arbeidsinnvandring er et gode og at forhold må legges til rette for å sikre disse tilgang til det norske arbeidsmarkedet. At samarbeidspartiene ønsker å forbedre godkjenningsmekanismene for kompetanse arbeidsinnvandrere har med seg utenfra, samt å gjøre byråkratiet ved arbeidsinnvandring enklere, ser vi som spesielt positivt, skriver Caritas Norge i en pressemelding.

Likevel påpeker man at språkopplæringen er utelatt i samarbeidsavtalen.

– Å beherske norsk er viktig både for å få innpass i arbeidsmarkedet, for å forstå byråkrati og for å bli integrert i det norske samfunnet. Mange av de som kommer til Norge for å jobbe har lite eller ingen norskkunnskaper. Vi mener det er viktig med større innsats for å gi dem billig eller gratis språkopplæring.

– Involver flere ikke statlige aktører
I tillegg til statlige og kommunale tiltak innen norskopplæring fremhever Caritas hvor viktig det er å involvere næringslivet og frivillige aktører i dette arbeidet. 

– Vi håper at den nye regjeringen vil følge opp dette i sitt arbeid med arbeidsinnvandring, skriver man videre.