Arbeidet med å få flere innvandrerkvinner ut i jobb eller utdanning har pågått siden 2005, først som “Ny sjanse” og fra 2013 som “Jobbsjansen”.
Foto: Illusjonsbildet: Flickr.com

Ordning øker innvandrerkvinnes jobbsjanse

Tre av fem hjemmeværende innvandrerkvinner som i fjor fullførte ordningen med Jobbsjansen, gikk over i jobb eller utdanning, viser tall Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) la fram tirsdag.

– Igjen viser dette at Jobbsjansen virker, og at systematisk og planmessig innsats nytter, sier IMDIs direktør Geir Barvik, ifølge imdi.no.

Jobbsjansen er en tilskuddordning til prosjekter for å få hjemmeværende innvandrerkvinner som mangler grunnleggende kvalifisering og som forsørges av andre, over i arbeid eller utdanning. Enkelte prosjekter rettes spesielt mot ungdom.

– Integreringen øker. Det samme gjør sannsynligheten for at de får bedre livskvalitet og bedre helse. Samtidig er de rollemodeller for sine barns fremtidige yrkesdeltagelse, sier Geir Barvik.

Flere prosjekt
I fjor fikk 43 kommuner eller bydeler tilskudd til 53 prosjekter gjennom Jobbsjansen. 261 deltagere fullførte, mens nærmere 700 som begynte fortsetter i år. Av dem som fullførte gikk 60 prosent over til arbeid eller utdanning. I år er det totalt 54 prosjekt i Jobbsjansen.

Stadig bedre
At 60 prosent går over til utdanning eller arbeid er resultat av systematisk innsats i og mellom en lang rekke aktører; kommuner og bydeler, NAV, voksenopplæring, frivillige, helsesektoren, arbeidsgivere og IMDi.

Et vellykket resultat av arbeidsrettet kvalifisering avhenger ikke minst av godt samarbeid med arbeidsgiverne, viser en rapport fra Rambøll Management Consulting på oppdrag for IMDi. I tillegg må hver deltager kartlegges grundig og få individuelt tilpasset opplæring og praksis. Deltagere og arbeidsgivere må også følges tett.

Rapporten "Jobbsjansen – Erfaringer med gode kvalifiseringsløp" kan leses her.