Kerstin Berglund, avdelingsdirektør i Bydelsadministrasjonen og Nina Tufte, spesialrådgiver, håper å kunne fortsette med aktiv rekruttering av barn til barnehage etter at høstens prøveprosjekt er over.
Foto: Kari Bye
Mange er ikke språklig klare til skolestart fordi de starter sent i barnehage

Rekrutterer barn til barnehage

Flere barn av norske foreldre bruker barnehage enn barn med minoritetsbakgrunn. I bydel Gamle Oslo har de startet et prosjekt for å rekruttere flere til barnehagene. 

Utrop nr. 37/2014 (02.10.2014)

Utrop pluss

Du må logge inn for å få tilgang til Utrop pluss.
Dersom du har et Utrop pluss abonnement skriv inn
din kode under. Dersom du ikke har et abonnement, se lenger nede på siden for mer
informasjon.
Kode/e-postadresse:

  25 kr per mnd  (48 utgaver som eavis)

  Privatpersoner (avtalegiro) 

  600 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Privatpersoner 

  975 kr i året


  (12 utgaver på papir og  
  36 utgaver som eavis)

  Institusjonsabonnment 

Eksisterende papirabonnement

Dersom du har et papirabonnement på Utrop kan du skrive inn e-postadressen som er registrert på abonnementet ditt i kodefeltet over for å få tilgang til digitale utgaver av Utrop. Er du papirabonnent og ikke har registrert epost-adressen kan du gjøre det ved å sende en epost til majoran(a)utrop.no