Gunnhild Aakervik fra Mangfold i Arbeidslivet har laget quizbok for nyankomne flyktninger. Hun er sterk tilhenger av språklæring gjennom alternativ didaktikk. Her fotografert under en tur i den norske fjellheimen med venninen Teresa Latorre.
Foto: Privat

Lærer bort norsk gjennom språkquiz

Gjennom quizboken Stolt som en hane håper Gunnhild Aakervik at nyankomne skal gå i dybden når de studerer det norske språket.

Utrop nr. 2/2016 (12.01.2016)

Stolt som en hane er i løpet av 2015 prøvd ut i introduksjonsprogrammet og i voksenopplæringen for kvalifisering i norsk og for arbeidslivet. 

Aakervik, som til daglig jobber i stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), laget quizboken med utgangspunkt i egne tidligere erfaringer.

– Siden jeg har jobbet med kompetanseutvikling i mange år og arbeidsrettet norskopplæring for innvandrere og flyktninger, har jeg laget en del materiell for å bli raskt flinkere i norsk. Bidragene er med i vedlegg, kan gjøre at folk klarer norskprøvene bedre, sier hun til utrop.no.

Lagt opp som quiz
Stolt som en hane er ifølge henne lagt opp som en uttrykksamling, og som en quiz med svaralternativer.

– Vi har mange spesielle uttrykk på norsk, særlig når det gjelder dyr og dyreanalogier, som f eks "å ha svin på skogen", "å leve et hundeliv" eller "sterk som en okse". Ofte kan disse være vanskeligere å forstå for nyankomne som ikke har noe særlig språknivå. Men samtidig kan disse uttrykkene gjøre didaktisk nytte for seg.

Læring gjennom moro

Foto: mangfold.no
Å lære gjennom metoder som denne oppleves som svært positivt av norskelever, mener hun. 

– For grupper med svakest språknivå vil dette bli en slags velkomst inn i det norske språket. Og man vil lære seg dybden ved å bli forklart og tilegne seg språklige bilder og særuttrykk. Betydningen av uttrykk og metaforer i språket ligger på et ganske høyt nivå rent språklig sett, og krever også kulturforståelse. Så dette er helt klart med på å fremme forståelse og læring.

– Hvilke andre grupper har fått nytte av denne type metodelitteratur?

– Jeg har blant annet laget liknende quizbøker for helsepersonell og ungdomsskoleelever. Hele poenget er å skape engasjement og mestringsfølelse.

– Er dette format som kan tilpasses alt og alle?

– Språk handler ikke bare om tørr grammatikk, men om morsom og inspirerende læring. Når det gjelder nye språklærende grupper så vil språklige uttrykk være med på å forme deres hverdagsspråk. Tilbakemeldingene jeg får er at elevene ser dette som en gøyal måte å lære seg norsk på, og at folk blir mer oppmerksomme på språket.

Boktittel: Stolt som en hane
Utgivelsesår: 2015
Forlag: Pensum