Migrasjon er et spørsmål der de europeiske landene må finne felles løsninger. På bildet ser vi gjerdene som skiller Marokko og det spanske området Melilla i Nord-Afrika.
Foto: Illusjonsbildet/Flickr.com: Fronterasur
Leder:

Europa stenger dørene for flyktninger

Italia besluttet denne uken å stenge sine havner for redningsskipet Aquarius med 630 flyktninger og migranter om bord. Tilslutt måtte skipet til Spania for å få lov til å legge til kai. Italia er ikke det første landet som sier nei til flyktninger.

Utrop nr. 25/2018 (21.06.2018)

Malta har gjort det samme tidligere.

Italia og Hellas har lenge vært en inngangsdør til Europa når flyktninger tar til sjøveien over Middelhavet. I hele Europa har nasjonale myndigheter ikke gitt nok støtte til land som Italia og Hellas, som tar i mot brorparten av migranter og asylsøkere. De har ikke tatt sitt ansvar for å relokalisere asylsøkere i Europa. Det er bakteppet for at Italia nå nekter å la redningsskipet å legge til kai.

Antallet flyktninger er blitt drastisk redusert i år sammenliknet med årene før. I fjor ble det registrert 819.000 nye asylsøknader i europeiske land, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Nedgangen skyldes ikke bare at Syriakrigen avtar, men også at Tyrkia og EU inngikk en avtale i 2016 hvor migranter kunne bli sendt tilbake til Tyrkia uten asylbehandling i EU.

Selv om antallet flyktninger som ankommer Europa er blitt redusert, øker likevel skepsisen særlig i Østerrike, Danmark og Frankrike. Danmark og Østerrike er med i en gruppe land som jobber for å lage egne asylleire på «uattraktive steder» i Europa, men utenfor EU, for utkastede asylsøkere. Også i Norge har både FrP og Ap tatt til ordet for slik tiltak. Ideen om asylleir utenfor EU er problematisk, fordi så lenge flyktningene oppholder seg i det landet er det lover og regler fra det aktuelle landet som gjelder. Det er ikke sikkert at flyktninger kan bli ivaretatt på skikkelig vis.

I slutten av juni skal EU-lederne igjen møtes for å prøve å lage en ny, felles asyl- og migrasjonspolitikk. Både den franske presidenten og Tysklands forbundskansler Angela Merkel gjentok i helgen at migrasjon er et spørsmål der de europeiske landene må finne felles løsninger.

Det er to hovedproblemstillinger myndighetene må finne en løsning på for å kunne reformere asylinstituttet: Det ene knytter seg hvordan det europeisk asylinstitutt behandler asylsøkere ulikt. Asylsøkere som har kommet inn i landet får asylsøknaden behandlet mens de som søker om asyl utenfra ikke får det og blir avvist på grensen. Flere land, inkludert Norge, har avvist asylsøkere ved grensen stikk i stikk i strid med forpliktelsene. Slik har asylinstituttet blitt en tilfeldig, kaotisk og urettferdig institusjon.

Den andre problemstillingen som EU må diskutere, etter Utrops mening, er å fjerne årsakene til migrasjon. Krig og fattigdom er to av de viktigste årsakene til at folk fra Asia og Afrika flykter med livet som innsats.