Slik ser veggmaleriet som den meksikanske kunstneren Said Dokins laget etter inspirasjon fra samtaler med nyakomne innvandrere i Stavanger.
Foto: Brian Tallman

Lager veggmaleri inspirert av innvandrere

Til årets Nuart festival skaper kunstneren Said Dokins et veggmaleri inspirert av innvandrere som har bosatt seg i Stavanger, enten av eget valg eller nødvendighet.

Utrop nr. 38/2018 (04.10.2018)

Said Dokins, som selv er meksikaner, gjennomførte intervjuer med personer fra Johannes Læringssenter, et ressursenter for nyankomne innvandrere til Stavanger.

Her er Dokins (lengst til høyre i bildet) i samtaler med innføtdte Stavanger-boere og innvandrere.
Foto: Brian Tallman

Han snakket også med nordmenn om deres holdninger til innvandrere. Gjennom samtaler med folk fra forskjellige bakgrunner, utforsket Dokins ideer om frihet og tilhørighet.

– Tanken var å samle inn enkeltpersoners ord og samle dem til noe som representerer en felles opplevelse, forklarer Dokins til nuartfestival.no.

Teksten - 'nærhet' eller 'proximity' på engelsk - som refererer til hvordan vår individuelle virkelighet er formet av vårt miljø og hvordan dette kan forstyrres gjennom forskyvning og migrasjon. Bakgrunnen - halv rød, halv blå, møter i midten - er en metafor for kompromisset som kreves for at vi skal kunne leve i et likeverdig og medfølende samfunn.

Veggmaleriet finner du i Stavanger, nærmere bestemt i Nedre Banegate 45 i Badedammen, et område øst i byen hvor arbeiderklasse og innvandrerbefolkninger tradisjonelt har bosatt seg.