Bare ti prosent av tyske barn mellom 9 og 14 år er negative til innvandring.
Foto: Illustrasjonsfoto: Scanstockphoto

Små barn er mest tolerante

75 prosent av tyske skolebarn mellom 9 og 14 år er positive til at Tyskland skal ta imot innvandrere og flyktninger. 

Utrop nr. 06/2019 (14.02.2019)

Dette viser en studie utført av Kinderbarometer, eller Barnebarometeret, som det ville hett på norsk. Undersøkelsen avdekket at bare 10 prosent av barna var helt imot innvandring. 

Omlag 60 prosent av barna i undersøkelsen fortalte at de var venner med barn fra andre nasjoner. Dette viste seg særlig å være tilfellet der de tyske barna selv hadde innvandrerbakgrunn. 

Alder avgjorde i stor grad hvor tolerante barna var. Studien viste videre at etter hvert som barna ble eldre, ble de stadig mer negative til innvandring.

Les mer om undersøkelsen og hvor i Tyskland man er mest tolerante her