Imamskole på Teologisk Fakultet?

(Innenriks) Imamutdanning på Teologisk Fakultet (TF) på Blindern som tilbyr kurs om norske forhold, foreslår Muslimsk Studentersamfunn.

–Hvis et skille mellom kirke og stat åpner for utdannelse av muslimske åndelige ledere er det bra, mener Kameran F. Mohammed, koordinator i Muslimsk Studentersamfunn, ifølge Universitas.

Han vil gi imamer utdanning dersom stat og kirke skilles.

– Å legge utdanning av muslimske åndelige ledere til Teologisk Fakultet (TF) ville vært positivt og spennende. Det vil kunne øke samarbeidet mellom kristne og muslimer og fremme dialog, sier Mohammed.

Dekan ved TF Trond Skar Dokka er åpen for å tilby imamer kurs om norske forhold, men tviler på at de muslimske trossamfunnene vil være interessert i en imamutdanning ved TF.

Ekspedisjonssjef i Utdanningsdepartementet, Jan Levy, tror det ville være mer naturlig å legge en slik utdanning til en privat høyskole.