Av de fem familiemedlemmene er det pappa Abdellah og datteren Shireen som er i risikogruppen med henholdsvis type 2-diabetes og astma.
Foto: Kristian Mendoza
Mange mødre lurer på om de skal holde barna borte fra skolen.
Hver femte mann og mer enn hver tredje kvinne fra Sør-Asia mellom 40 og 60 år har diabetes

Innvandrere i risikosonen for svineinfluensa

Pandemi.no anslår at 175 000 kan ha blitt syke av svineinfluensa i Norge. Hvor mange innvandrere som er i risikogruppen, vites ikke. Men med en overvekt av ikke-vestlige innvandrere som har type 2-diabetes, er mange i risikosonen.


Utrop nr. 16/2009 (12.11.2009)
Foto: Kristian Mendoza
Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har innvandrere fra sørasiatiske land som India, Pakistan og Sri Lanka betydelig høyere diabetesforekomst enn etniske nordmenn og andre vesteuropeere. Hver femte mann fra Sør-Asia mellom 40 og 60 år har diabetes, og mer enn hver tredje kvinne i den samme aldersgruppen. Selv om tallene gjelder grupper fra Sør-Asia, er det grunn til å tro at flere innvandrergrupper også er rammet.

Vil være sikre
Blant dem er familien Hadui fra Marokko. Av de fem familiemedlemmene er det pappa Abdellah og datteren Shireen som er i risikogruppen med henholdsvis type 2-diabetes og astma.

Foto: Kristian Mendoza
– Når noen i familien er syke, er det viktig å være på den sikre siden, sier Abdellah Hadui som fikk påvist type 2-diabetes for to år siden.

Familien har måttet vente i to timer på vaksinen, men er fornøyde med å endelig være sikre.

Har ikke samme immunforsvar

Arshad Sultan, lege innen pediatri på Ullevål sykehus, har lenge jobbet med folkeopplysning i det pakistanske og indiske miljøet i Oslo om kosthold og livsstilsykdommer. Han forteller at diabetessyke ikke har det samme immunforsvaret som andre, og er derfor ekstra utsatt.

– Folk med type 2-diabetes har større risiko for å få komplikasjoner hvis de får svineinfluensa. Når man har diabetes og får en kraftig infeksjon, som H1N1, er faren for å bli insulinresistent enda større. Det betyr at medisinene ikke virker skikkelig. Dessuten vet man ikke hvordan folk med denne sykdommen reagerer, forklarer han.

Han vil ikke spekulere rundt hvor mange diabetikere som er på sykehuset med svineinfluensa, men kan bekrefte at det ikke har vært noen alvorlige hendelser hittil. Ifølge han er det ikke noen forskjeller mellom det pakistanske miljøet og majoriteten når det kommer til interessen for sykdommen.

– Noen er redde, noen er interesserte, mens andre ikke bryr seg. De reagerer som nordmenn flest, sier han.

Bekymret for barna
Zeynep Karagøz er leder for Helseforum for kvinner, en organisasjon som tilbyr kostholds- og treningsveiledning for kvinner og barn. Ofte møter hun innvandrerkvinner med diabetes som oppsøker hjelp. Hun er klar over at mange av disse kvinnene er i risikosonen når det gjelder svineinfluensa.

– Mange av kvinnene er lite klar over alvoret i sykdommen og er skeptiske til å vaksinere seg. De som har liten innsikt i sykdomsbildet, ser kanskje ikke alvoret i det, sier hun.

For tiden jobber organisasjonen med opplysning om svineinfluensa og prøver å få flest mulig til å ta vaksinen. Karagøz innrømmer at mange av kvinnene sliter med å se alvoret i problematikken, men er ekstra påpasselige når det kommer til barna.

– Selv om kvinnene ofte ikke tar vaksinering på alvor, er det redde for barna sine. Ofte får vi spørsmål om de skal holde barna borte fra skolen. Vi råder dem heller til å lære barna håndhygiene og vaksinere seg, sier hun.FAKTA

Nytt virus: Det nye influensaviruset A (H1N1) (svineinfluensa) har man ikke sett før, verken hos gris eller mennesker. Viruset er en blanding av influensavirus fra gris, menneske og fugl.

Ikke mer alvorlig: Ny influensa er for de fleste ikke mer alvorlig enn vanlig sesonginfluensa. De som har en sykdom som påvirker lungefunksjonen eller immunforsvaret, som astma eller diabetes, er mer utsatt for komplikasjoner.

Symptomer: feber, hoste, vond hals, kroppsverk, hodepine, frysninger og tretthet. En del har rapportert diaré og oppkast. Sykdomstegnene starter gjerne brått, med feber og allmennsymptomer som første tegn. Noen får mer alvorlige symptomer.

Hvorfor vaksine? 1. For å hindre at du blir syk og for å hindre alvorlige komplikasjoner hos risikogrupper. 2. For å hindre at influensaviruset sprer seg.

Kilde: pandemi.no