-inviterer ytterst reaksjonære islamtolkere, sier Lars Gule

- Islam Net vil bare bekrefte misoppfatninger om Islam

Førsteamanuensis i flerkulturell forståelse ved Høgskolen i Oslo (HiO), Lars Gule, mener Islam Net bekrefter oppfatninger om islam som en umoderne og bakstreversk religion. Også Islamsk Råd er skeptisk.

Utrop nr. 1/2010 (21.01.2010)

– Islam Net arrangerer kurs og seminarer hvor de inviterer ytterst reaksjonære islamtolkere, som fremhever gudsfrykten og at ikke-troende kommer til å brenne i helvete. Manglende likestilling og toleranse for giftermål mellom muslimer og ikke-muslimer bekrefter at Islam Net har en konservativ og forstokket religionsforståelse, sier Lars Gule.

Ufornuftig atferd
Han tror muslimske ungdommene, som går på disse kursene, kommer til å få problemer med å oppklare misoppfatninger om selvmordsbombere.
 
– Islam Net står langt fra det folk flest mener er fornuftig atferd. Dermed blir det vanskeligere å bygge bro og nå fram med budskapet om at de tar avstand fra selvmordsbombere.

Gule synes det er et paradoks at HiO stiller skolens lokaler til disposisjon for  en gruppe han mener praktiserer det motsatte av skolens verdier.

Skeptisk
Medlemmene i Islamsk Råd er usikre på hva de mener om Islam Net sin kursvirksomhet. Generalsekretær Shoaib Sultan vet ikke riktig hva muslimske deltakere på kurset mener er den rette islam.

– Det finnes ulike tolkninger av hva islam sier på en rekke områder. Og dette er det viktig at kommer frem, sier han.

Shoaib Sultan mener det kan være problematisk dersom ungdommene presenterer islam på en måte som gir dem selv og deres tolkning rett i ett og alt. 

– Jeg tror ikke det er formålstjenlig. Hvorvidt det er greit å gå på gata å fortelle om islam, avhenger av budskapet man kommer med, sier han.

Informasjondirektør Kari Aamli ved HiO sier i en kommentar at Islam Net er en studentforening som, i likhet med andre studentforeninger, låner lokaler ved høgskolen.