Sujantha (27) har ventet to år på godkjenning

Ikke "jevngod": Tamilske Sujantha Navanthini Mathuranayagam har fått avslag på søknaden om å få godkjent sin indiske tannpleierutdanning.
Foto : Liv Santos Holm
Helsearbeidere med utdanning fra land utenfor EU rammes av lang saksbehandlingstid på søknader om godkjenning. 
0Shares

Sujantha Navanthini Mathuranayagam (27) tok sin tannlegeutdanning i India. Våren 2010 sendte hun papirene sine for godkjenning, men ventetiden er blitt lang og frustrerende.

– Jeg sendte papirene mine for snart to år siden, og ennå venter jeg på endelig svar. For meg er dette helt klart en belastning.

Uklart

For dårlig: Kommunikasjonsrådgiver i SAFH, Magnus Karlsrud Dahlen, innrømmer at mange må vente urimelig lenge på autorisasjon.
Foto : safh.no

Vi ser at mange må vente urimelig lenge på autorisasjon.

Sujantha fikk først behandlet søknaden sin av NOKUT, og senere av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), uten å lykkes med å få grønt lys for å praktisere som tannlege i Norge. Fram til nå har hun tatt norskopplæring, og kombinert dette med en 60 prosents stilling som tannlegeassistent. Hun er positiv til at man fra myndighetenes side tar spørsmålet på alvor, men opplever systemet som tungrodd og uklart.

– Jeg opplever at saksbehandlingen tar tid fordi de ikke har et ordentlig opplegg. Man vet ikke når man får svar, om man må ta studiene på nytt, eller gjøre noe annet, sier hun.

“Oppfyller ikke kriteriene”

I vedtaket fra SAFH heter det at den srilanskiskfødte 25-åringen ikke oppfyller kravene.

– Vi finner at selv om deler av faginnholdet i din tannlegeutdanning er relevant, er manglene samlet sett for store i forhold til norsk tannlegeutdanning. Utdanningen din fra India avviker vesentlig i omfang og innhold i forhold til norsk, og kan derfor ikke ansees som jevngod med denne, heter det i vedtaket hun fikk tilsendt sommeren 2011.

I en e-post til Utrop presiserer hun og ektemannen videre at man har sendt inn to søknader, en for tannpleier og en for tannlege.

– Vi fikk avslag på tannpleiersøknaden. Tannpleier er en treårig utdannelse mens tannlege er femårig. Samtidig føles det som om at SAFH bare har kommet med et avslag uten engang å gi et forslag til løp som kan gjøre at hun kan få denne delen godkjent.

Skjønner utfordringen

Kommunikasjonsrådgiver i SAFH, Magnus Karlsrud Dahlen, skjønner at det å søke om autorisasjon med en utdannelse fra land utenfor EU/EØS oppleves som svært byråkratisk.

– Disse landene er ikke omfattet av det felleseuropeiske regelverket. Prosedyren SAFH følger, i henhold til gjeldende lovverk, er å utføre en “jevngodhetsvurdering”, noe som betyr at utdanningen som vedkommende har gjennomført i sitt hjemland, må være jevngod med den relevante norske utdanningen.

I tilfelle den utenlandske utdanningen ikke vurderes som jevngod, vil kandidaten bli tilbudt et løp for å kunne kvalifisere seg for norsk autorisasjon, forklarer han videre.

– For noen yrkesgrupper, for eksempel leger og tannleger, kan dette innebære å gjennomføre en “fagprøve”.

Innrømmer lang behandling

Fagprøven for tannleger utføres av Odontologisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Det er Helsedirektoratet som hvert år søker om midler til å gjennomføre kvalifiseringsprogrammet for tannleger som instituttet tilbyr.

– Problemet med kvalifiseringsprogrammet i Bergen er at dette har værte eneste vurderingsmåte, og det har dessuten kun har vært plass til 4-8 kandidater i året. Dette innebærer at mange dessverre havner i et søknadsvakuum. De står på venteliste og har fortsatt en aktiv sak, men de har ikke fått et vedtak i sin sak som ville utløst en klagerett, forklarer Dahlen.

Etter at det ikke ble arrangert opptaksprøve i 2010, besluttet SAFH å ikke oversende flere saker til Universitetet i Bergen, men heller prøve å utrede og utvikle et alternativ. UiB arrangerer opptaksprøve nå i april med oppstart av kvalifiseringsprogram til høsten. Dette vil kun omfatte søkere som SAFH har oversendt, altså søknader som er sendt før våren/sommeren 2010.

– Vi ser at mange må vente urimelig lenge på autorisasjon, innrømmer Dahlen.

Samtidig legger han også til at SAFHs vurderinger baserer seg på at personalet som jobber i det norske helsevesenet er kvalifisert til å utføre den jobben de er satt til å gjøre.

– Vår rettesnor er pasientsikkerheten, sier han.

FAKTA OM NOKUT

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt godkjent høyere utenlandsk utdanning.

(kilde: nokut.no)