Nye regler for renholdere

Illustrasjon: De fleste arbeidsgivere gir gode tilbakemeldinger om minoritetsarbeiderne. Men de får ikke jobb
Nye regler gjør at alle renholdsfirmaer må søke om godkjenning fra myndighetene.
Avatar

Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

Folk som jobber med renhold, har hatt problemer med useriøse firmaer. De har for eksempel jobbet uten kontrakt eller fått for lav lønn. Men nå har Regjeringen laget nye regler for vaskefirmaer. De nye reglene gjelder fra 1. september i år.

Alle som tilbyr eller selger videre renholdstjenester, må fra 1. september være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er kravet for å drive lovlig. Fra 1. desember i år er det ikke lov å kjøpe inn renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent. Regjeringen krever også at alle som vasker skal ha ID-kort.

– Dette gir oss bedre muligheter til å rydde opp i renholdsbransjen. Nå bør det bli lett for dem som kjøper renholdstjenester å velge riktig.

Nå bør det bli lett for dem som kjøper renholdstjenester å velge riktig.

Det sa statssekretær Jan-Erik Støstad da han klippet snora på det nye kontoret for godkjenningsordningen i Drammen.

Lover godt

Arbeidstilsynet fikk 69 søknader om godkjenning allerede første dagen.

– Dette er bra. Vi må regne med en at det tar litt tid å bli vant til den nye ordning. I høst er det flere firmaer som vil bruke en del tid på å søke. Men de som kjøper renholdstjenester kan gjerne allerede nå sjekke om firmaet de kjøper tjenester hos, har startet søkeprosessen, sier statssekretæren.

Fakta: 
Krav til godkjenning

Firmaet må ha papirer på at de:

  • er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
  • oppfyller kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg slik arbeidsmiljøloven stiller krav om
  • har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade
  • har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav
  • oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter
  • For utenlandske arbeidstakere fra land utenfor EØS-området skal virksomheten legge frem dokumentasjon på oppholdstillatelse som er gyldig for arbeidsforholdet.

Virksomheten må være registrert i følgende registre for å kunne bli godkjent:

  • Enhetsregisteret
  • Foretaksregisteret
  • Merverdiavgiftsregisteret
  • Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret

Fra 1. september er kjøp av renholdstjenester kun tillatt fra virksomhet som er registrert i arbeidstilsynets register.