Hvis du vil ha fast opphold i Norge, må du lære språket. Men det språket kan også være samisk.
Foto: Shane Global Language Centres

Lær samisk – få norsk pass?

Kan man bli norsk statsborger bare ved å lære samisk? 

Utrop nr. 9/2013 (28.02.2013)

I reglene for norskopplæring står det at "for å få varig oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, må innvandrere [...] kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap i norsk eller samisk".

Kan det være nok med samisk for å få statsborgerskap i Norge? Utrop har sjekket om dette er mulig, ikke bare i teorien, men også i praksis.

Reglene er klare, mener Anne Edman. Hun jobber i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er mulig å ta bare samisk.

Man kan søke fritak fra plikten til norskopplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i samisk, sier Edman.

Men selv om du kan dokumentere kunnskap i samisk, og blir fritatt for plikten til å lære norsk, kan du likevel ha rett til norsk- eller samiskopplæring. 

Kurs på Folkeuniversitetet
Men det er ikke mange kurs i samisk, ihvertfall ikke i Oslo- og Østlandsområdet. På Folkeuniversitetet er nesten alle kursene i samisk nett- eller brevkursbaserte, og ingen er "fysiske". Ved Tromsø Maritime skole gjennomføres det et kurs som heter Samisk 1

Oslo er den kommunen i landet med flest samer, men det er ingen samiskkurs her, ifølge Arve Nordland. Han styreleder ved Samisk Hus i Oslo. 

– Vi planlegger å starte kurs når vi får flere ansatte og mer penger, forteller han.

FAKTA
I Introduksjonsloven § 17 (Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap) står det:

”Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer gjelder for utlending mellom 16 og 55 år som har fått: 

a) oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller b) kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven § 34.”

Og videre:

”Rett eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap foreligger ikke dersom det dokumenteres at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Plikt til deltakelse foreligger ikke dersom det dokumenteres at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i samisk.”