Per Storheim (t.v) og Kjetil Husom ved Privatistkontoret ønsker å komme i kontakt med språkkyndige i blant annet amharisk, estisk og filipino.
Foto: Are Vogt Moum
Nye regler styrker eksamensordningen i fremmedspråk

Trenger flere språkkyndige til eksamen

Fra våren 2013 kan du ta muntlig eksamen i 12 nye språk som privatist. Nå etterlyser Privatistkontoret flere språkkyndige til å avvikle eksamen. 

Utrop nr. 5/2013 (31.01.2013)

– Tidligere kunne man ta skriftlig eksamen som privatist i svært mange språk, i alt har det vært mulig å melde seg til eksamen i nær 80 ulike språk, men det har aldri vært kandidater i alle disse samtidig, sier Per Storheim, avdelingsleder ved Privatistkontoret i Oslo. 

Men i 2012 kom det nye regler. Nå må alle ta både skriftlig og muntlig eksamen for å få godkjent et fremmedspråk på videregående som privatist. Det betyr samtidig at en lang rekke språk er kuttet ut. Myndighetene prioriterer nå å tilby privatisteksamen i 26 minoritetsspråk som det ikke gis undervisning i. Dette er språk der myndighetene har kartlagt at det finnes «tilstrekkelige fagmiljøer» i Norge, som Utdanningsdirektoratet skriver på sine hjemmesider. I tillegg kan du selvsagt ta eksamen i de elleve språkene som det per i dag gis undervisning i i norsk skole, slik som tysk, fransk og spansk.

Utfordrende
– Det å organisere muntlig eksamen i så mange språk byr på utfordringer. Vi er avhengige av å få

Kjetil Husom (t.v) og Per Storheim ved Privatistkontoret skal organisere muntlig eksamen i 14 nye fremmedspråk denne våren.
Foto: Are Vogt Moum
kontakt med flere språkkyndige som kan være eksaminatorer og sensorer for privatister, sier Storheim.

I fjor var det bare de 14 største minoritetsspråkene det ble tilbudt eksamen i, men det i seg selv var en utfordring for Privatiskontoret. I 2013 kommer det ytterligere 12 språk til (se faktaboks).

– Vi tar nå kontakt med morsmålslærere og andre fagpersoner i hele Oslo-området for å få nok folk, men vi blir også svært glade om folk med kunnskaper i de aktuelle språkene selv tar kontakt med oss, sier Storheim.

Gode erfaringer i fjor
Privatistkontoret tilbyr kursing i vurderingsarbeid og avvikling av eksamen for nye eksaminatorer og sensorer.

– Vi hadde svært gode erfaringer med dette i fjor. Både sensorer og eksaminatorer gjorde en stor innsats for å sette seg inn i rutinene og de avviklet eksamen på forbilledlig vis, forteller han.

Nå håper han at suksessen kan gjenta seg med de 12 nye språkene som utdanningsmyndighetene krever at det blir gjennomført eksamen i i år – så sant noen melder seg opp til eksamen.

– Hvordan har interessen vært for å ta eksamen i disse språkene?


I fjor hadde vi cirka 1000 kandidater, de fleste elever i Osloskolen, og kandidater fra 13 fylker som tok eksamen her i Oslo, så interessen er betydelig. Det blir nok ikke like mange i de 12 nye språkene, i og med at noe færre har disse som morsmål, men vi regner med nokså god oppslutning også her, sier Kjetil Husom, fagkonsulent ved Privatistkontoret.

Betyr de nye reglene at det nå blir helt umulig å ta eksamen i andre enn de 26 prioriterte språkene?

– Ja, de andre språkene kan du ikke lenger ta eksamen i på videregående, verken som privatist eller på ordinær videregående skole, svarer Husom. 

Språk forsvinner
Språk som kroatisk, serbisk og thai forsvinner dermed – kanskje overraskende for noen – ut av eksamensordningen. Samtidig blir de 26 språkene som du kan ta eksamen i fullverdige alternativer til annet fremmedspråk (fremmedspråk du tar i tillegg til engelsk, som er første fremmedspråk) fordi du både tar skriftlig og muntlig eksamen. Dette er språk som det ikke tilbys undervisning i i norsk skole.

– Hvem som helst kan melde seg opp til eksamen som privatist i disse språkene. De er selvsagt ikke forbeholdt kandidater som har språket som morsmål, understreker Storheim.

Fakta:

Du kan ta skriftlig og muntlig eksamen som privatist i 26 språk som det ikke tilbys undervisning i i norsk skole. Disse språkene er:

  • Fra og med 2012: albansk, arabisk, bosnisk, dari, kinesisk, koreansk, kurdisk (sorani), persisk, polsk, somali, tamil, tyrkisk, urdu, vietnamesisk
  • Fra og med 2013: amharisk, estisk, filipino, hebraisk, kantonesisk, latvisk, nederlandsk, oromo, panjabi, pashto, portugisisk og tigrinja

Adgangen til å ta privatisteksamen i språk det gis opplæring i, er uendret.